Văn Học‎ > ‎Thi Kệ‎ > ‎

Hành Hương Phật Tích

HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH

 

Dù có gian-nan vẫn vững lòng,

Hành hương Phật-tích đợi chờ mong.

Cúi xin Phật, Thánh thường gia-hộ,

Muôn loại chung vui cảnh đại-đồng.

                    Xá-vệ thành: 06.12.2009

                    Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu

 

Bốn cảnh Động-Tâm ghi dấu xưa,

Công ơn hóa độ kể sao vừa.

Chúng con y giáo vâng làm trọn,

Hướng dẫn sinh linh tới Thượng-thừa.

                    Bồ-Đề đạo tràng: 13.12.2009

                    Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu