Văn Học‎ > ‎Thi Kệ‎ > ‎

Lòng Con

Lòng Con

Kính dâng đức Bổn-Sư Thích-Ca Mưu-Ni Phật


NGÀY GIÁC-NGỘ hôm nay,

Niềm vui tràn ngập đầy,

Lòng con thêm rạo-rực,

Kính lễ dưới chân THÀY.

 

Thày là đấng CHA LÀNH,

Nguyện độ tận chúng-sinh.

Lăn-lộn vô số kiếp,

Diệt phiền-não vô-minh.

 

Vô-minh giữ sạch rồi,

Ánh đạo VÀNG thêm tươi.

Ngày tháng năm dài-dặc,

Tràn-lan khắp cõi đời.

 

Đời ô-trọc gớm ghê,

Bao thảm-khốc ê-chề.

Bao máu loang xương chất,

Đầy tham, giận, si-mê.

 

Con nay phúc-trí ít,

Xa Thày đã bao năm,

Đời nhiều đường ngang trái,

Con tạo bao lỗi-lầm.

 

Mong con người tỉnh lại,

Siết chặt lấy tay nhau.

Xây-dựng tình thân-ái,

Cho thanh-bình dài lâu.

 

Con mong được giải-thoát,

Cho nhẹ bớt vô-minh.

Cho sạch tiêu tai-chướng,

Dần lên đường VÔ-SINH.

 

Hoa ĐÀM ngạt-ngào hương,

Tỏa trong đáy lòng thương.

Hòa trong dòng sinh-lực,

Kính lạy đấng CHÂN-THƯỜNG.

 

Saigon, mùa Giác-Ngộ năm Bính-Thân (1956)

Thích Tâm Châu