Văn Học‎ > ‎Thi Kệ‎ > ‎

Sống Ẩn Dật

Sống Ẩn Dật

 

Sống ẩn dật cuộc đời thong dong quá

Không thị phi, danh lợi cũng rời xa

Tránh lo toan tính toán khỏi phiền hà

Chuyện thế sự để ngoài tai không động             

Tịnh tâm ý một đêm dài không mộng     

Ngày yên lành với kinh kệ thảnh thơi

Nhìn trời mây hoa lá đẹp muôn nơi

Cảnh điền viên chăm nom ta vui thú   

Không ham muốn dù chung quanh đầy đủ                

Những tiện nghi vật chất với kim tiền      

Vì lợi danh khiến bao kẻ đảo điên     

Bán nhân phẩm tình đồng môn cũng mất                     

Ta vẫn sống an nhàn dầu chật vật     

Lòng thanh cao giải thoát thật nhẹ nhàng      

Khi biết buông những thứ đã cưu mang               

Việc cần đến sẵn sàng ta cứ đến        

Tâm giác ngộ quay đầu là đến bến       

Cõi vô thường đời vô ngã liễu tri               

Mãi bon chen thành đạt có ích gì ?        

Đem đánh đổi tâm Bồ Đề biến mất !   

 

Hành ma sự đấy là điều sự thật

Dắt bao người phải theo xuống vực sâu                    

Hoảng sợ ngày đêm lắm chuyện lo âu                      

Khi tỉnh lại đã thấy mình cô độc                                  

Tưởng mình tài ai dè là người ngốc                               

Dành công lao vào những chuyện huyễn vông          

Cõi vô thường giữ mãi được hay không ?                      

Để đánh mất nhiều thời gian tu tĩnh                               

Tâm an tịnh là cuộc đời an tịnh                                       

Lo làm chi phiền não sẽ bao quanh                               

Cái nầy sanh cái khác cũng lại sanh                        

Vòng sanh diệt cứ quay cuồng mãi mãi                       

Đánh mất mình chạy theo vòng đối đãi                          

Hại bao người phải vướng chuyện thị phi                

Ham lợi danh thành đạt có ích gì ?                               

Sống ẩn dật cuộc đời thong dong quá !

                                                                                     

Viên Thành

Những ngày tịnh dưỡng  2012

 

Source Internet