Văn Học‎ > ‎Thi Kệ‎ > ‎

Thoắt Đã Chín MươiTHOẮT ĐÃ CHÍN MƯƠIDuyên nghiệp xưa kia,
Được sinh làm người.
Nợ đời trang trải,
Thoắt đã chín mươi.

Nắng mưa, bão tố,
Lòng dạ không phai.
Đạo, đời vang vọng,
Ray rứt tâm-hoài.

Tình thương, trí tuệ,
Ban rải nơi nơi.
Tự-do, dân-chủ,
Chính-nghĩa sáng soi.

Quê hương muôn thuở,

Nguồn đạo an ngôi.
Một mảnh băng-tâm,
Âm-hưởng tuyệt vời.

Dù cho sự vật chuyển rời,
Trăng chân-như vẫn rạng ngời muôn thu.

                Montreal, mùa hè 2010
                Hòa Thượng Thích Tâm Châu

Comments